Monday, June 12, 2017

Pembayar cukai syarikat wajib mengemukakan borang CP204 dan CP204A tahun taksiran 2018 secara e-Filing

Image result for lhdn image

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) ingin memaklumkan bahawa mengikut peruntukan subseksyen 107C(1A) Akta Cukai Pendapatan 1967 (ACP 1967), setiap pembayar cukai syarikat adalah diwajibkan untuk mengemukakan Anggaran Cukai Yang Kena Dibayar (Borang CP204) dan Pindaan Anggaran (Borang CP204A) bagi Tahun Taksiran 2018 dan seterusnya secara e-Filing.

Justeru, pengemukaan Borang CP204 dan CP204A secara manual (borang kertas) jika dilakukan oleh syarikat adalah DIANGGAP TIDAK DITERIMA bagi maksud di bawah subseksyen 107C(1A) ACP 1967.

Sesebuah syarikat hendaklah mengemukakan Borang CP204 kepada LHDNM tidak kurang daripada 30 hari sebelum bermulanya tempoh asas bagi sesuatu tahun taksiran.

Kegagalan syarikat untuk mematuhi peruntukan undang-undang tersebut merupakan suatu kesalahan di bawah subseksyen 120(1)(f) ACP 1967 dan boleh dikenakan suatu denda tidak kurang RM200.00 dan tidak lebih RM20,000.00 atau penjara selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.